Kvernevik Båtforening prisliste 2024:

 

Utleie av klubbhus for en kveld                                                                            500 kr

(Leietager er ansvarlig for at lokale m/inventar tilbakeleveres utleier (KvBF)

i samme stand som ved overtagelse, samt renhold etter bruk)

 

Medlemskontingent (årskontingent)                                                                       600 kr

Innmeldingsgebyr, nye medlemmer                                                                       500 kr

Slipping, medlemmer                                                                                           500 kr

Slipping, ikke medlemmer                                                                                  1.000 kr

Depositum nøkkel til bommen/jolleplass                                                             1.000 kr

Depositum nøkkel til flytebrygger                                                                         300 kr

Ekstra avgift nøkkel til flytebrygger ved mistet nøkkel                                             600 kr

Opplag av båt på land. Betales forskuddsvis for 1 år om gangen                         3.000 kr

Dugnadspenger, trekkes fra på neste års faktura hvis dugnad er utført                 1.000 kr

 

Leie av Båtplass:

(minste betalingsperiode er 1mnd)

Leie av båtplass korttid:  1 t.o.m 3 mnd     (uavhengig av bredde)                        1.750 kr

Leie av båtplass langtid: 4 mnd og videre    (uavhengig av bredde)                      1.000 kr

 

Innskudd Fast båtplass:

(Engangsbeløp som tilbakebet. ved oppsigelse av båtplass iht. foreningens vedtekter)

Bredde 3,0 meter                                                                                              29.700 kr

Bredde 3,5 meter                                                                                              33.000 kr

Bredde 4,0 meter                                                                                              36.300 kr

Bredde 4,5 meter                                                                                              39.600 kr

 

Årsavgift Fast Båtplass:

Jolleplass (langs land)                                                                                        1.700 kr

Flytebrygger 3,0 meter senter-til-senter utriggere                                                 3.280 kr

Flytebrygger 3,5 meter senter-til-senter utriggere                                                 3.910 kr

Flytebrygger 4,0 meter senter-til-senter utriggere                                                 4.540 kr

Flytebrygger 4,5 meter senter-til-senter utriggere                                                 5.170 kr