Styret minner om at fortøyningstau ikke må henge ned i vann.

Tau som henger ned i vannet fungerer som en veke og drar saltvann opp. Resultatet er at galvaniseringen på bryggene etes opp og vi får akselerert korrosjon på taufester.

Det er ikke tillatt å henge teiner og lignende til noen metalldeler av bryggene. Teiner og lignende kan festes til trebjelken på betongbryggen.
Medlemmer som ikke retter seg etter denne reglen vil kunne bli gjort ansvarlig for rustskade som følge av tau som henger ned i vann.

Viser ellers til reglement for fortøyning.