Kvernevik Båtforening ble etablert i 1971.

Foreningen har omlag 150 medlemmer og disponerer 88 båtplasser på flytebrygge, samt omlag 15 jolleplasser langs land.

Flytebryggeanlegget ble bygget i 2007 og er finansiert gjennom innskudd fra båteierne.

Foreningen har eget klubbhus, slipp og verksted.