Årsmøte 2024 Innkalling

Kvernevik Bå+oreningÅrlig opprydning på foreningens område. Dette har vært gjennomført iht. vanlig årlig praksis og vil bli videreført også i 2024. La oss framstå som et pent og trivelig sted både Foreningens medlemmer og besøkende. Styret vil takke Geir Døhlen for å ha skaffet ny prosjektor til oss etter at den gamle ble stjålet da vi hadde innbrudd. Roger Arntsen Leder Kvernevik Båtforening 5. Behandling av revidert regnskapA"rsmøte2024 Side3
Kvernevik Bå+oreningA"rsmøte2024 Side4
Kvernevik Bå+oreningA"rsmøte2024 Side5
Kvernevik Bå+oreningA"rsmøte2024 Side6
Kvernevik Bå+orening6. Forslag 9l endringer av vedtekter og andre instrukser Ingen nye forslag Kl endringer i vedtekter. A"rsmøte2024 Side7
Kvernevik Bå+orening7. Forslag fra styret og medlemmer (det er ikke kommet fram forslag fra medlemmer) Forslag fra styre: I.Kon9ngent og havneavgiC økes ref. tabell for 2024 II.Indeksregulering salg av båtplasser Salg av båtplasser har ikke vært indeksregulert på flere år. Styrets forslag Kl regulering 2024 er 10 %. III.Rampe for utseJng av båterStyret har fåC utarbeidet skisse for å utbedre rampe for utseTng av båter. Se skisse vedlagt. Det er innhentet flere forslag, men vedlagte tegning er esKmert Kl kr. 100.000, -. Båtplass bredde2,03,03,54,04,5HavneavgiX17003280391045405170KonKngent600600600600600Sum 202323003880451051405770A"rsmøte2024 Side8
Kvernevik Bå+oreningA"rsmøte2024 Side9
Kvernevik Bå+oreningIV.Innleggelse av fiber/trådløst neNDet er innhentet Klbud fra Lyse/AlKboks: Tjenestene kan også utvides med flere aksesspunkter både inne og ute, hvis det er behov for dette.Et ekstra punkt koster 299,- pr mnd og 1500,- i etablering.Et aksesspunkt har ca 50 meter rekkevidde i åpent terreng. Styret foreslår i første omgang ett aksesspunkt i tilknytning til klubbhus/verktøybod. V.Utbedring kjøkken/toaleN/dusj/spylerom Styret har fåC utarbeidet et budsjeC/prisoverslag for følgende: Kjøkken inklusive hvitevarer. Kr 50.000, -ToaleC, dusj og spylerom kr 160.000, -Da er det beregnet kr. 10.000, - rørmateriell kr. 10.000, - elektrisk materiell kr. 120.000, - vegger/tak kr 20.000, - l gulv. Arbeid u9øres på dugnad. Altibox Bedrift PremiumMånedsprisEtableringsprisCisco Meraki Ruter med Fiberbredbånd 20/20Kr 1389Kr 0Cisco Meraki Ruter med Fiberbredbånd 30/30Kr 1489Kr 0Cisco Meraki Ruter med Fiberbredbånd 50/50Kr 1649Kr 0Cisco Meraki Ruter med Fiberbredbånd 100/100Kr 1889Kr 0A"rsmøte2024 Side10
Kvernevik Bå+orening8. BudsjeN 2024 A"rsmøte2024 Side11

Kvernevik Bå+oreningÅrlig opprydning på foreningens område. Dette har vært gjennomført iht. vanlig årlig praksis og vil bli videreført også i 2024. La oss framstå som et pent og trivelig sted både Foreningens medlemmer og besøkende. Styret vil takke Geir Døhlen for å ha skaffet ny prosjektor til oss etter at den gamle ble stjålet da vi hadde innbrudd. Roger Arntsen Leder Kvernevik Båtforening 5. Behandling av revidert regnskapA"rsmøte2024 Side3
Kvernevik Bå+oreningA"rsmøte2024 Side4
Kvernevik Bå+oreningA"rsmøte2024 Side5
Kvernevik Bå+oreningA"rsmøte2024 Side6
Kvernevik Bå+orening6. Forslag 9l endringer av vedtekter og andre instrukser Ingen nye forslag Kl endringer i vedtekter. A"rsmøte2024 Side7
Kvernevik Bå+orening7. Forslag fra styret og medlemmer (det er ikke kommet fram forslag fra medlemmer) Forslag fra styre: I.Kon9ngent og havneavgiC økes ref. tabell for 2024 II.Indeksregulering salg av båtplasser Salg av båtplasser har ikke vært indeksregulert på flere år. Styrets forslag Kl regulering 2024 er 10 %. III.Rampe for utseJng av båterStyret har fåC utarbeidet skisse for å utbedre rampe for utseTng av båter. Se skisse vedlagt. Det er innhentet flere forslag, men vedlagte tegning er esKmert Kl kr. 100.000, -. Båtplass bredde2,03,03,54,04,5HavneavgiX17003280391045405170KonKngent600600600600600Sum 202323003880451051405770A"rsmøte2024 Side8
Kvernevik Bå+oreningA"rsmøte2024 Side9
Kvernevik Bå+oreningIV.Innleggelse av fiber/trådløst neNDet er innhentet Klbud fra Lyse/AlKboks: Tjenestene kan også utvides med flere aksesspunkter både inne og ute, hvis det er behov for dette.Et ekstra punkt koster 299,- pr mnd og 1500,- i etablering.Et aksesspunkt har ca 50 meter rekkevidde i åpent terreng. Styret foreslår i første omgang ett aksesspunkt i tilknytning til klubbhus/verktøybod. V.Utbedring kjøkken/toaleN/dusj/spylerom Styret har fåC utarbeidet et budsjeC/prisoverslag for følgende: Kjøkken inklusive hvitevarer. Kr 50.000, -ToaleC, dusj og spylerom kr 160.000, -Da er det beregnet kr. 10.000, - rørmateriell kr. 10.000, - elektrisk materiell kr. 120.000, - vegger/tak kr 20.000, - l gulv. Arbeid u9øres på dugnad. Altibox Bedrift PremiumMånedsprisEtableringsprisCisco Meraki Ruter med Fiberbredbånd 20/20Kr 1389Kr 0Cisco Meraki Ruter med Fiberbredbånd 30/30Kr 1489Kr 0Cisco Meraki Ruter med Fiberbredbånd 50/50Kr 1649Kr 0Cisco Meraki Ruter med Fiberbredbånd 100/100Kr 1889Kr 0A"rsmøte2024 Side10
Kvernevik Bå+orening8. BudsjeN 2024 A"rsmøte2024 Side11
+oreningÅrlig opprydning på foreningens område. Dette har vært gjennomført iht. vanlig årlig praksis og vil bli videreført også i 2024. La oss framstå som et pent og trivelig sted både Foreningens medlemmer og besøkende. Styret vil takke Geir Døhlen for å ha skaffet ny prosjektor til oss etter at den gamle ble stjålet da vi hadde innbrudd. Roger Arntsen Leder Kvernevik Båtforening 5. Behandling av revidert regnskapA"rsmøte2024 Side3
Kvernevik Bå+oreningA"rsmøte2024 Side4
Kvernevik Bå+oreningA"rsmøte2024 Side5
Kvernevik Bå+oreningA"rsmøte2024 Side6
Kvernevik Bå+orening6. Forslag 9l endringer av vedtekter og andre instrukser Ingen nye forslag Kl endringer i vedtekter. A"rsmøte2024 Side7
Kvernevik Bå+orening7. Forslag fra styret og medlemmer (det er ikke kommet fram forslag fra medlemmer) Forslag fra styre: I.Kon9ngent og havneavgiC økes ref. tabell for 2024 II.Indeksregulering salg av båtplasser Salg av båtplasser har ikke vært indeksregulert på flere år. Styrets forslag Kl regulering 2024 er 10 %. III.Rampe for utseJng av båterStyret har fåC utarbeidet skisse for å utbedre rampe for utseTng av båter. Se skisse vedlagt. Det er innhentet flere forslag, men vedlagte tegning er esKmert Kl kr. 100.000, -. Båtplass bredde2,03,03,54,04,5HavneavgiX17003280391045405170KonKngent600600600600600Sum 202323003880451051405770A"rsmøte2024 Side8
Kvernevik Bå+oreningA"rsmøte2024 Side9
Kvernevik Bå+oreningIV.Innleggelse av fiber/trådløst neNDet er innhentet Klbud fra Lyse/AlKboks: Tjenestene kan også utvides med flere aksesspunkter både inne og ute, hvis det er behov for dette.Et ekstra punkt koster 299,- pr mnd og 1500,- i etablering.Et aksesspunkt har ca 50 meter rekkevidde i åpent terreng. Styret foreslår i første omgang ett aksesspunkt i tilknytning til klubbhus/verktøybod. V.Utbedring kjøkken/toaleN/dusj/spylerom Styret har fåC utarbeidet et budsjeC/prisoverslag for følgende: Kjøkken inklusive hvitevarer. Kr 50.000, -ToaleC, dusj og spylerom kr 160.000, -Da er det beregnet kr. 10.000, - rørmateriell kr. 10.000, - elektrisk materiell kr. 120.000, - vegger/tak kr 20.000, - l gulv. Arbeid u9øres på dugnad. Altibox Bedrift PremiumMånedsprisEtableringsprisCisco Meraki Ruter med Fiberbredbånd 20/20Kr 1389Kr 0Cisco Meraki Ruter med Fiberbredbånd 30/30Kr 1489Kr 0Cisco Meraki Ruter med Fiberbredbånd 50/50Kr 1649Kr 0Cisco Meraki Ruter med Fiberbredbånd 100/100Kr 1889Kr 0A"rsmøte2024 Side10
Kvernevik Bå+orening8. BudsjeN 2024 A"rsmøte2024 Side11