Avfall

Avfall

Publisert av Roger Arntsen den 08.04.23.

Vi henstiller til alle brukere av havneområdet om å ta med seg farlig avfall og deponere dette på en godkjent innleveringsstasjon!

Foreningen sliter med at noen hensetter gammel olje, olje/drivstoff-filter og gamle batterier i havna, foreningen risikerer en kraftig bot og vil måtte øke prisene for alle hvis denne praksisen fortsetter.

Dette skal ikke kastes i Foreningens søppel kontainer eller hensettes i havneområdet.

 

Ref. foreningens Vedtekter:

§ 6.4 
Båteieren skal holde orden på og utenfor flytebryggene.

Det er forbudt å kaste enhver form for avfall, spillolje eller liknende i havneområdet.

 

Ta med deg farlig avfall og deponer på godkjent innleveringsstasjon!

 

Informasjon for private husholdninger

Små mengder spillolje fra husholdninger, for eksempel ved oljeskift på bilen, skal samles opp og leveres til det kommunalt mottak for farlig avfall der du bor.

Det er viktig at spilloljen ikke blir blandet med annet avfall, men blir levert i tette beholdere som er merket med hva de inneholder. Det er gratis for husholdninger å levere inntil 1000 kg farlig avfall per år til kommunale mottak. Dette inkluderer også spillolje.

Du finner informasjon om avfallsmottak på sortere.no eller ved å spørre kommunen eller renovasjonselskapet ditt.

Trykk her for å få mer informasjon om hvor du kan levere dette gratis: Forus gjenvinningsstasjon

 

Mvh

Styret

Kvernevik Båtforening