Kvernevik båtforening består av ca. 90 flytebryggeplasser fordelt på A, B og C bryggen.
Flytebryggene er utstyrt med støm og vann.
I tillegg har vi jolleplasser samt opptrekk for joller.


Foreningen har klubbhus med møtelokale og verksted.
Her er det også slipp for båter opp til 34 fot.
På servicebryggen har vi dieselfylling.