Kvernevik Båtforening prisliste 2020

 

Medlemskontingent (årskontingent)                                                                      200 kr

Innmeldingsgebyr, nye medlemmer                                                                       500 kr

Slipping, medlemmer                                                                                              300 kr

Slipping, ikke medlemmer                                                                                      600 kr

Depositum nøkkel til bommen/jolleplass                                                             1.000 kr

Depositum nøkkel til flytebrygger                                                                          300 kr

Ekstra avgift nøkkel til flytebrygger ved mistet nøkkel                                           600 kr

Opplag av båt på land. Betales forskuddsvis for 1 år om gangen                       3.000 kr

Dugnadspenger, trekkes fra på neste års faktura hvis dugnad er utført             1.000 kr

Kollektivt medlemskap i Kongelig Norsk Båtforening                                            150 kr

 

Årsavgift båtplass:

Jolleplass (langs land)                                                                                        1.200 kr

Flytebrygger 3,0 meter senter-til-senter utriggere                                            2.500 kr

Flytebrygger 3,5 meter senter-til-senter utriggere                                            2.800 kr

Flytebrygger 4,0 meter senter-til-senter utriggere                                            3.100 kr

Flytebrygger 4,5 meter senter-til-senter utriggere                                            3.500 kr

 

Innskudd båtplass:

Bredde 3,0 meter                                                                                              27.000 kr

Bredde 3,5 meter                                                                                              30.000 kr

Bredde 4,0 meter                                                                                              33.000 kr

Bredde 4,5 meter                                                                                              36.000 kr