Dugnader i 2019

Dugnader i 2019

Publisert av Sven-Peder Klungtveit den 25.11.19.

Arbeidet med å bygge to nye rom i klubbhuset viser igjen etter over 200 dugnadstimer pr november.  Innvendig er brannmur mellom klubbhus og dieseltank gjort ferdig, nytt tak er på plass.  

Når ytterveggen mot sjøen ble kledd opp, ble veggen i kortsiden også revet og isolert og kledd opp på nytt.  

 

se.

Nye yttervegger er ferdige med dører og vinduer på plass.  I verksted delen er det satt inn to vinduer i front mot sjøen for å få inn mer lys i rommet.  Det ser bra ut, men ennå er det mye arbeid innvendig for å få verkstedet i orden igjen.

 

Bildene over viser de nye veggene som er kledd opp med nye dører og vinduer.   Dør inn til klubbhuset tilfredsstiller nå krav til universell utforming, den har altså blitt breiere enn før.

 

Ny merking av båtplasser har også kommet på plass.  

Tidligere år har nummer på bryggeplasser blitt malt på, men maling slites bort ganske raskt.  Nå er alle plassene på flytebrygger og jolleplassen langs land merket med rustfrie, syrefaste nummerskilt.  Det vil holde noen år!

 

Tømming av vann fra flyteelementer på utriggere og fortøyningsbommer er dugnadsarbeid som er en gjenganger.  Når de nye bryggene ble kjøpt i 2007, sparte foreningen mye penger på å bruke blå plasttønner som vi fikk tak i gratis.  Mange av disse flyter godt ennå, men det er også mange som regelmessig har blitt tømt for vann de siste årene.

Her er en liten men effektiv dugnadsgjeng i gang nå i sommer med tømming av tønner med dårlig oppdrift.   Problemet med tønner som lekker vil gradvis forsvinne, en del nye flyteelementer som er laget for bruk på utriggere er kjøpt inn og i skrivende stund har 4 utriggere fått nye elementer.

 

Nye flytelementer, god oppdrift og fylt av skum slik at det ikke er plass til vann.  

 

Flåten vår ble bygget ca i 2010 - selvsagt på dugnad og kostet rett under 10.000 kr.  Den flyter godt på gratis plasttønner den også.  Utstyret på flåten var den gang allerede velbrukt og gammelt.  Det var en galge for oppheng av kjettingtalje som sikkert var 30 år den gang.  Flåten har gjort jobben sin, men det var tydelig at verken funksjon eller sikkerhet var god nok til å håndtere våre tunge utriggere.  Derfor har det i år blitt laget et skikkelig stativ på flåten med løpekatt og åpning i front av flåten slik at den kan føres inn under flytelementene når utriggeren løftes opp.

Dugnad med montering av stativ.

 

Flåten ferdig ombygget, med "U" åpning i front og nytt stativ.  Resten av flåten er gjenbrukt.

 

Her ser vi flåten i aksjon på en av dugnadene nå i høst med utskifting av tønner som lekker.