Forlengelse av C brygga

Forlengelse av C brygga

Publisert av Sven-Peder Klungtveit den 04.12.12. Oppdatert 05.04.18.

Årsmøtet 2010 vedtok å forlenge C-brygga med et ekstra betong element på 12 meter.  Det ville gi 6-8 ekstra båtplasser avhengig av bredden, og maksimal utnyttelse av plassen i havna.

Elementet ble kjøpt av samme leverandør som resten av bryggeanlegget og fraktet til Kvernvik på bil.  


Her løftes brygga av bilen på kaien til "pannefabrikken" og sjøsettes.
13 tonn betong får snart kontakt med sjøen!
Ivrige styremedlemmer rigger opp slepetau før slepet begynner
Havnesjefen er taubåtskipper, og slepet er på vei ut HafrsfjordDet var rolige forhold på vei inn Viste bukta.Det nye elementet er festet til resten av C-brygga og ankret opp med doble moringslodd.