Ny vinsj i slipphuset

Ny vinsj i slipphuset

Publisert av Sven-Peder Klungtveit den 22.01.13. Oppdatert 05.04.18.

Den gamle vinsjen installert ca 1975 var delvis utslitt og moden for utskifting. Den var allerede godt 
brukt da den ble installert. Slippoperatøren hadde også dårlig oversikt under slippingen og vinsjen 
laget mye støy. På årsmøtet i februar 2012 ble det derfor gitt klarsignal til å kjøpe ny vinsj. 


Slippformann Svein Gjesteland betjener den gamle 
vinsjen. 


Som man kan se her var det dårlig utsikt fra 
betjeningsplassen. I tillegg var det mye støy. 
Den gamle vinsjen like før den blir tatt ut og erstattet med 
en moderne vinsj. 
30. april: Demonteringen har begynt. 


Siste spor etter den gamle vinsjen 
sopes ut. 
Ut med den…Den gamle vinsjen vil bli brukt til 
armering i den nye bryggen langs land. 
Midt i bildet er fundamentet for den gamle vinsjen.Ny betong er lagt og det er klart til å ta i mot den nye 
Den nye vinsjen. 

Den nye vinsjen kan enten betjenes med en boks koblet til vinsjen med ca 
2 meter kabel, eller med fjernkontroll (vist til venstre). Med fjernkontrollen 
kan vinsjen betjenes fra servicebryggen, med full oversikt over hele 
slippingen av båtene. 


Skinnene har en stigning på 7 grader. Med 2 tonn trekkraft på vinsjen 
klarer den å trekke båter som veier opp til 15 tonn. Vi antar da at 
slippvognen veier ca 800 kg, pluss at vi tar hensyn til litt friksjon. I praksis 
vil vel båtene som slippes veie mindre enn 7-8 tonn. 


Tverrbjelkene på slippvognen ble samtidig skiftet ut med lengre bjelker. 
Tidligere var bredden maks 3,3 m. Nå kan båter med bredde opp til 3,5 m 
tas opp. 


7. mai: Den nye vinsjen er på plass. Det er nå blitt mye 
ekstra gulvplass i slipphuset. 
Vinsjen har inverter for regulering av motoren. 
Slippvognen kan kjøres fra 1,1 til 11 m/min.